Categorieën
Blogs

De ‘Winschoter zedenzaak’ en de onderzoeksplicht naar minderjarigheid

|

Een week geleden behandelde de Rechtbank Groningen het vervolg op de ‘Winschoter zedenzaak’. Gedurende twee zittingsdagen dienden acht verdachten zich te verantwoorden voor de rechter omdat zij ervan werden beschuldigd seks te hebben gehad met een minderjarig meisje.

Categorieën
Blogs

Ik ben aangehouden, hoe lang kan justitie mij vasthouden?

|

Cliënten die net zijn aangehouden stellen veelal de vraag: hoe lang mag justitie mij vasthouden? Het antwoord hierop vergt enige uitleg.

Categorieën
Blogs

Verstek. Geen advocaat. Te laat!

|

Als een verdachte niet bij zijn rechtszaak aanwezig is kan de rechter hem toch veroordelen tot een straf, als de oproep voor de zitting -de dagvaarding- volgens de regels van de wet is uitgereikt. Je wordt dan zoals dat heet “bij verstek” veroordeeld. Het vonnis heet dan een verstekvonnis.

Categorieën
Blogs

Omgekeerde wereld

|

Soms doet iemand iets dat je mishandeling kunt noemen. Of zware mishandeling. Dat is strafbaar, maar niet altijd. Er kan sprake zijn van noodweer. Of noodweerexces. 

Noodweer: je hebt het gedaan, maar dat mocht omdat je jezelf gezien de omstandigheden van het geval mocht verdedigen. Je werd aangevallen.

Categorieën
Blogs

Zwijgen is goud?

|

Spreken is zilver, zwijgen is goud. Veel verdachten zullen dit spreekwoord in gedachten hebben als zij zich op hun zwijgrecht beroepen tijdens een verhoor.

Het zwijgrecht komt voort uit art 29 Sv waarin is bepaald dat een verdachte niet verplicht is antwoord te geven op aan hem in het kader van een verhoor gestelde vragen.

Categorieën
Blogs

Mr. Big

|

Over stelselmatig inwinnen van informatie (art. 126j Sv) en de zogeheten “Mr. Big-methode”

Ingevolge artikel 126j Sv kan een opsporingsambtenaar onder bepaalde voorwaarden undercover worden ingezet om (stelselmatig) informatie over de verdachte in te winnen. Undercoveragenten kunnen in het kader van artikel 126j Sv gesprekken aanknopen met verdachten. De verdachte wordt misleid. Hij weet niet dat hij te maken heeft met een opsporingsambtenaar en de waarborgen die normaal gelden bij een verhoor, worden niet toegepast. Wanneer een verdachte vervolgens een bekennende verklaring aflegt, is het maar zeer de vraag in hoeverre deze in vrijheid is afgelegd.

Categorieën
Blogs

Het zwaard van Damocles: burgemeesters wil is wet

|

Over het punitieve karakter van een bestuursrechtelijke herstelsanctie

Op 15 februari krijgt de politie een melding binnen via het telefoonnummer van Meld misdaad anoniem.* De melding heeft de volgende inhoud: ‘Op het adres Stationsstraat 25 te X bevindt zich een hennepkwekerij. De ramen zijn afgeplakt. Er is al twee keer geoogst.’

Categorieën
Blogs

Standaard DNA-afname bij verdachten in strijd met de mensenrechten

|

Als het aan de SGP ligt, moeten verdachten bij hun inverzekeringstelling direct DNA afstaan.[1] De SGP, inmiddels gesteund door de meerderheid van de Tweede Kamer, wil op deze manier voorkomen dat (bij verstek) veroordeelden de verplichte DNA-afgifte ontlopen. Daarnaast hoopt men dat met het standaard afnemen van DNA meer misdrijven zullen worden opgelost.

Categorieën
Blogs

Omschrijving van verdenking in de oproeping OM-zitting waardeloos?

|

Het Openbaar Ministerie kan bepaalde strafbare feiten afdoen met een strafbeschikking. De procedure die daaraan voorafgaat, laat te wensen over, betoogt advocaat Maartje Schaap in een artikel dat verscheen in de juli-editie van het Advocatenblad:

Categorieën
Blogs

Wachten tot je een ons weegt – Artikel 36 Sv: verzoek beëindiging zaak

|

Vier jaar lang in onzekerheid over een diefstal van een chocoladereep?

Op 2 juni 2013 ontvangt X een strafbeschikking van het Openbaar Ministerie waarin staat dat zij wordt verdacht van de diefstal van een chocoladereep t.w.v. € 3,50. X ontkent en gaat in verzet. Een veroordeling heeft grote gevolgen voor haar. Het zou een strafblad opleveren en invloed hebben op de verkrijging van een VOG.