Categorieën
Blogs

1 getuige = geen getuige!

|

Dit adagium is bij velen bekend.

Het speelt een cruciale rol in het strafrecht. En meer specifiek in zedenzaken.

Dit brengt met zich dat, bij een ontkennende verdachte, veelal slechts de (getuigen)verklaringen van het veronderstelde slachtoffer als wettig bewijsmiddel voorhanden zijn. Op grond van het bepaalde in artikel 342, tweede lid, Wetboek van Strafvordering – dat de tenlastelegging in haar geheel betreft en niet een onderdeel daarvan – kan het bewijs dat de verdachte het ten laste gelegde feit heeft begaan, door de rechter echter niet uitsluitend worden aangenomen op de verklaring van één getuige.

Categorieën
Blogs

Levert een tongzoen verkrachting op?

|

Op 21 juli 2020 diende een zaak bij de Meervoudige Strafkamer van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Assen. De verdenking betrof primair verkrachting (242 Sr), subsidiair een poging tot verkrachting en meer subsidiair een aanranding van de eerbaarheid (246 Sr).

De discussie tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging ging ter zitting vooral over de vraag of een tongzoen in combinatie met het steken van vingers in een mond juridisch gezien gekwalificeerd kan worden als verkrachting.

Categorieën
Blogs

De Wet Straffen en Beschermen; beschermt niemand

|

De Eerste Kamer heeft op dinsdag 23 juni jl.  ingestemd met het wetsvoorstel Straffen en Beschermen. Hierdoor treedt de wet naar verwachting op 1 januari 2021 in werking. De toepassingsvoorwaarden bij het verlenen van voorwaardelijke invrijheidstelling (v.i.) aan langgestraften worden hierdoor aangescherpt. Een zeer zorgelijke ontwikkeling als je het mij vraagt.

Categorieën
Blogs

De wereld staat stil, maar de criminaliteit gaat door

|

Over hoe de criminaliteit viraal gaat

Het is een rare tijd. De straten zijn zo goed als leeg. Winkels, horeca en ook rechtbanken zijn gesloten. Iedereen is in afwachting van wat Den Haag besluit. Komt er een lock down? De angst die heerst is zeer voelbaar in de maatschappij. We zijn angstig voor onze gezondheid en de financiële gevolgen die het Corona virus heeft op onze economie. Om die reden doen we aan crisisbeheersing. Er is een Noodverordening van kracht.

Categorieën
Blogs

Discriminerende CBR-perikelen

|

Omwille van een taalbarrière een veel zwaardere maatregel met als gevolg: niet autorijden.

Ik steek het niet onder stoelen of banken dat ik vind dat de vorderingsprocedure van het CBR onvoldoende waarborgen bevat voor burgers. Zo nam ik nu ook met verbazing kennis van een besluit dat mijn cliënte ontving van het CBR. Anno 2020 – waarin een groot deel van Nederland de Nederlandse taal niet vloeiend spreekt – heeft het CBR kennelijk nog geen voorzieningen om in het kader van opgelegde maatregelen taalbarrières op te vangen. Mijn cliënte krijgt een veel zwaardere maatregel opgelegd enkel en alleen omdat zij de Nederlandse taal onvoldoende zou beheersen. Hieronder licht ik de kwestie nader toe.

Categorieën
Blogs

Bezwaar tegen oplegging cursus CBR gegrond verklaard

|

Onlangs ontving mijn cliënt een besluit van het CBR waarin stond dat hij moest meewerken aan een cursus. Mijn cliënt wordt namelijk verdacht van een snelheidsoverschrijding van meer dan 50 km/u binnen de bebouwde kom.

De politie heeft hiervan een melding gedaan aan het CBR, waarna het besluit van het CBR volgde. Namens cliënt heb ik een bezwaarschrift ingediend tegen het besluit van het CBR.

Categorieën
Blogs

Rijden onder invloed: een onderzoek naar de rijgeschiktheid door het CBR

|

Wanneer de politie vermoedt dat u onder invloed van alcohol of drugs heeft gereden, kan een mededeling worden gedaan aan het CBR. De gevolgen hiervan kunnen enorm zijn. In deze blog leg ik de procedure en de mogelijke gevolgen uit.
Het CBR kan onder bepaalde voorwaarden besluiten dat u moet meewerken aan een onderzoek naar uw rijgeschiktheid. Niet alleen zijn de kosten van zo’n onderzoek erg hoog. Ook kan het gevolg zijn dat u een hele lange tijd geen motorvoertuig meer mag besturen. U mag wel op een bromfiets rijden.

Categorieën
Blogs

Artikel 123b, weg ermee! “De recidiveregeling bij het rijden onder invloed”

|

Een rijbewijs kan van rechtswege (dus automatisch) door een strafbeschikking of onherroepelijke rechterlijke veroordeling ongeldig worden verklaard op grond van de zogenoemde “recidiveregeling ernstige verkeersdelicten”. Dit staat in artikel 123b WVW 1994en wordt ook wel het “puntenrijbewijs” genoemd.

Categorieën
Blogs

Strafbare feiten zijn altijd naar voor degene die het overkomt

|

Als strafrechtadvocaat zie je de gevolgen van strafbare feiten in allerlei gradaties voorbijkomen. Van fraude tot zware mishandeling, van inbraak tot oplichting of vernieling, het wetboek staat er vol van en wie er slachtoffer van wordt kan daar lang last van hebben.

Categorieën
Blogs

Vrijheid van meningsuiting versus smaad

|

Het uitgaansgebied van Groningen was ook in deze zaak weer het toneel waarop veel strafzaken beginnen. In deze zaak stond ik de eigenaar van Feestcafé Shooters bij, die werd beschuldigd van discriminatie en daarom aangifte deed van smaad.